Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 18:15

18:30 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 18:15

18:30 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 
ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 9:15

9:30 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΘΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ