Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΠΕΜΠΤΗΣ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 15:45 ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΩΡΑ 16:00 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ