Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ



ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΩΡΑ 17:00 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ