Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2013

ΙΔΡΥΣΗ ''ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ''.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 15.09.2013

ΙΔΡΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
‘’ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ’’
(Α.Σ. ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ)


Ιδρύθηκε το νέο αθλητικό σωματείο με την επωνυμία
‘’ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ’’ – (Α.Σ. ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ)
σύμφωνα με την συστατική πράξη ίδρυσης που υπεγράφη από τα μέλη του.
Σκοπός του συλλόγου είναι η συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των
αθλητών του για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες.
Στόχος του είναι η ανάπτυξη του αθλητισμού στον τόπο μας ιδιαίτερα στις παιδικές ηλικίες.
Έδρα του σωματείου είναι ο Κολινδρός.
Όργανα του σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών του και το Διοικητικό Συμβούλιο.
Πρόεδρος του συλλόγου είναι ο Μπιζάκης Γιώργος και αντιπρόεδρος ο Αιμίλιος
Μουχταρόπουλος.

Το Δ.Σ.του Α.Σ. ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ